Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429

Project: Uitbreiding woning
Plaats: Jachtlaan 15 Driebergen_Rijsenburg
Oprachtgever: De hr. en mevr. Litjens
Ontwerp: 2001
Uitvoering 2002

Naast de uitbreiding aan de achterzijde/zijkant van de woning is de bestaande garage bij de verbouw betrokken. De bestaande garage is gedeeltelijk ingericht als kantoortje. Vanwege het relatief smalle kavel is de verbindingsgang kantoor/woning geheel in glas uitgevoerd om het geheel transparant en licht te houden. Als gevelmateriaal is voor de uitbreiding hout gekozen. Dit versterkt de associatie met de tuin. Het kantoortje is verbijzonderd door een groot uitstekend tuinraam te maken.
001
links   1/3  rechts  tekst
2002-Verbouw woning, Driebergen