Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429

Project: Uitbreiding woonhuis
Plaats: Oostromsdijkje 2 Werkhoven
Opdrachtgever: De hr. en mevr. Polman
Ontwerp: 2009
Uitvoering: 2011

Op basis van het bestemmingsplan mocht deze woning worden uitgebreid tot 600 m3. De minimale afstand tot de erfgrens heeft de breedte van de uitbreiding bepaald. Het uitbreiden van het hoofdgebouw tot een groter geheel leidt snel tot een weinig aantrekkelijk geheel. Zeker wanneer wordt gepoogd om dit binnen de bestaande vormgeving te bewerkstelligen. Gekozen is dan ook om tegen het bestaande huis een "ander" kleiner huis aan te bouwen waardoor oud en nieuw duidelijk zichtbaar zijn en met elkaar de dialoog aan gaan. Uiteindelijk levert dit een spannender en architectonisch interessanter geheel op.
001
links   1/3  rechts  tekst
2011-verbouw/uitbreiding woning, Werkhoven