Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429
Klomp Architecten BNA is een kleinschalig architectenbureau opgericht in 1996 door Ir. Marcel Klomp. De werkmethodiek wordt gekenmerkt door een klantgerichte benadering waarbij voortdurend in nauw contact met de opdrachtgever het bouwproces wordt doorlopen. Een open en goede samenwerking is essentieel voor het uiteindelijke resultaat.
Elke opdracht wordt benaderd alsof het de eerste is. Dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is om als bureau in een herhaling van zetten te vervallen, maar elke keer opnieuw te zoeken naar een duurzame, functionele en last but not least betaalbare architectuur die recht doet aan de specifieke plek en de eisen en wensen van de opdrachtgever. Oplossingen die niet op zich zelf staan maar die zich op een gezonde en prikkelende wijze verhouden tot hun omgeving zonder de individualiteit uit het oog te verliezen.
Om dit te bereiken is het van belang dat niet alleen het ontwerp zorgvuldig tot stand komt maar ook de techniek een integraal deel uitmaakt van het proces. Ontwerpen zijn niet vrijblijvend. Zij dienen te worden gerealiseerd met vaak beperkte middelen waarbij de keuze van technische oplossingen en materialen uiteindelijk net zo belangrijk blijken als het ontwerp zelf. Duurzaamheid begint bij een goed uitgevoerd en gedetailleerd gebouw. De levensduur wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit hiervan.

Algemene voorwaarden