Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429

Project: Uitbreiding bedrijfsgebouw STS VALVES
Plaats: Emmeloord
Opdrachtgever: Synthesis BV
Ontwerp: 2014
Uitvoering: 2015
fotografie: Marcel Klomp


In opdracht van Synthesis BV is de bestaande bedrijfshal uitgebreid met een proeftoren. STS-VALVES is een bedrijf dat gespecialiseerd is in water controle solutions. Zij maken o.a. kleppen/schuiven en afsluiters voor civieltechnische toepassingen zoals sluizen en klepstuwen. Samen met Synthesis, Constabiel (constructeur) en ons bureau is een betonnen proeftoren van 10 meter hoog ontworpen waarmee de geproduceerde kleppen kunnen worden getest op waterdichtheid onder realistische condities. Op dit moment beschikt STS VALVES als enig producent over een dergelijk faciliteit. Het bestaande bedrijfsgebouw is voor deze opstelling over een oppervlakte van ca 200 m2 11,5 m opgehoogd. Constructief en technisch gezien was dit geen sinecure vanwege de hoge belastingen vanuit de proeftoren zelf, de windbelastingen en de dynamische belastingen veroorzaakt door de kraanbaan. Deze krachten diende binnen de bestaande situatie te worden opgevangen met als gevolg een vrij zware staalconstructie voor de toren zelf en het verzwaren van de bestaande staalconstructie.
Website STS VALVES: www.stsvalves.com
001
links   1/5  rechts  tekst
2015-STS-VALVES-Emmeloord