Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429

Project: Wijkpost de Grund
Plaats: De poort 79 Houten
Opdrachtgever: Gemeente Houten
Ontwerp: 2005
Uitvoering: 2007

Het bouwplan voorziet in de nieuwbouw van een wijkpost aan het bestaande dorpshuis "de Grund" in het oude dorp van Houten. Het wordt gebouwd aan de blinde gevel van het bestaande dorpshuis grenzend aan de groenstrook. In het gebouw worden diverse functies gehuisvest. Zo is er een kantoor, een kantine en een stalling annex werkplaats aanwezig. De architectuur van het gebouw is eenvoudig. De stedebouwkundige randvoorwaarden schreven een doosachtig volume voor en vormt daardoor voor wat betreft massavorming een uitbreiding van het bestaande Dorpshuis. De materialisering wijkt af van het bestaande metselwerk. Gekozen is voor rode sidings die de blinde zijde van het bestaande gebouw verlevendigen. Omdat het gebouw grenst aan een bijzonder mooie groenstrook met waardevolle bomen is het gebouw juist aan deze zijde geopend door een grote glazen pui waarachter de kantine is gehuisvest.
001
links   1/3  rechts  tekst
2007-Wijkpost-de Grund, Houten