Klomp Architecten BNA

Goudmos 5 3994 KL HOUTEN           030 - 657 1429

Opdrachtgever: Fam. v.d.d Glind/Fam. van Lunsen
Adres: Leemkolkweg 4, Werkhoven
ontwerp: 2007
uitvoering: 2010/2011

In het buitengebied van Werkhoven is deze villa in de plaats gekomen van een eenvoudig jaren 50 huisje. Bijzonder is dat deze woning onderdak biedt aan 2 gezinnen. Het bestemmingsplan gaf de mogelijkheid hiertoe, mits de woning het uiterlijk zou behouden van één woning. In het bestemmingsplan was het maximaal op te richten volume vastgesteld op 600 m3 (bovengronds) met daarnaast de mogelijkheid een hoeveelheid aan- en bijgebouwen te realiseren van maximaal 70 m2.

Om de mogelijkheid voor bewoning door 2 gezinnen mogelijk te maken binnen de grenzen van het bestemmingsplan is de villa deels onder de grond gebouwd en voorzien van een souterrain en een nog dieper gelegen kelder. De begane grondvloer ligt op ca. 1,20 m boven het maaiveld hetgeen een riant uitzicht geeft op de groene omgeving van het weidegebied van de Kromme Rijn. De aanbouwen zijn i.v.m. de gemaximeerde hoogte in het bestemmingsplan wel op maaiveldniveau gelegen. Het woonprogramma is zo verdeeld over verschillende hoogtes hetgeen ruimtelijk gezien interessante perspectieven oplevert.

Het letterlijke dictaat van het bestemmingsplan in samenhang met de mogelijkheden van het kavel heeft de massaopbouw van de villa in grote lijnen bepaald. In beginsel is ingezet op min of meer identieke plattegronden voor beide "woningen". Door deze in de diepte van het kavel t.o.v. elkaar te verschuiven zijn er rondom de villa buitenruimtes ontstaan met verschillende karakters om zo voor de bewoners voldoende privacy genereren. De verschuiving heeft ook tot effect dat geen enkele gevel gelijk is. Om de eenheid te bewaren tussen de onderlinge volumes zijn deze met elkaar verbonden d.m.v. doorgaande metselwerk balken (trellis). De langgerekte verspringende volumes zijn tegelijk een verwijzing naar de lang gerekte schuren/boerderijen die in dit agrarische gebied veel voorkomen. Om lengte effect te versterken zijn langformaat strengperstenen (Heylen Bricks) toegepast die middels een dunbedmortel stootvoegloos zijn verwerkt. De grijs/bruine aardetinten van deze stenen zorgen voor een mooie rustige inbedding in het landschap.

Het souterrain is geheel uitgevoerd in gestort beton. Op de betonnen onderbouw is een volledig staalskelet geplaatst dat het mogelijk maakt de vele grote overspanningen en de hangende balkons aan de voorgevel te realiseren. De dakvloer is uitgevoerd in een betonnen breedplaatvloer. De binnenspouwbladen zijn uitgevoerd in HSB-wanden met een hoge isolatiewaarde.

foto's bouw:
0001-villa werkhoven
links   1/20  rechts  tekst  PDF
2011-Villa, Werkhoven